هزینه ترجمه ناتی

در لیست زیر هزینه های ترجمه به تفکیک نوع مدارک و

 در زیرلیست هزینه هایی که به مبلغ ترجمه اضافه می شوند توضیح داده شده است

لیست هزینه ترجمه رسمی:

نام مدرک قیمت (تومان)
مدارک شناسایی
کارت شناسایی ۲۰,۰۰۰
کارت معافیت ۲۰,۰۰۰
کارت ملی ۲۰,۰۰۰
شناسنامه ۲۵,۰۰۰
کارت پایان خدمت ۳۰,۰۰۰
گواهی نامه رانندگی ۳۰,۰۰۰
اسناد
سند ازدواج یا رونوشت آن ۷۵,۰۰۰
سند طلاق یا رونوشت آن ۱۰۵,۰۰۰
سند مالکیت تک برگی ۱۰۵,۰۰۰
سند مالکیت (دفترچه ای) ۷۵,۰۰۰
سند وسائط نقلیه سبک ۴۵,۰۰۰
سند وسائط نقلیه سنگین ۷۵,۰۰۰
سند تلفن همراه ۳۰,۰۰۰
مدارک تحصیلی
دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش دانشگاهی ۳۰,۰۰۰
گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا ۴۵,۰۰۰
ریز نمرات دبیرستان، پیش دانشگاهی هر ترم ۱۵,۰۰۰
ریز نمرات دانشگاه هر ترم ۱۸,۰۰۰
ریز نمرات دبستان، راهنمایی ( هرسال) ۳۰,۰۰۰
کارنامه توصیفی ابتدایی هر صفحه ۴۵,۰۰۰
توصیه نامه تحصیلی ( بعد از تحصیلات سوم راهنمایی) ۳۰,۰۰۰
گواهی اشتغال به تحصیل ۳۰,۰۰۰
گواهی ریز نمرات دانشگاهی ۳۰,۰۰۰
سرفصل دروس ( هر صفحه) ۴۵,۰۰۰
مدارک کاری
قرارداد استخدامی هر صفحه ۶۰,۰۰۰
حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی ۶۰,۰۰۰
حکم افزایش حقوق، حکم بازنشستگی ۵۰,۰۰۰
فیش حقوقی کوچک ۴۵,۰۰۰
فیش حقوقی بزرگ ۶۰,۰۰۰
فیش مستمری (کوچک) ۳۰,۰۰۰
فیش مستمری بزرگ ۴۵,۰۰۰
گواهی اشتغال به کار بدون شرح وظایف ۴۵,۰۰۰
گواهی اشتغال به کار با شرح وظایف ۷۵,۰۰۰
تقدیر نامه و لوح سپاس، حکم قهرمانی (کوچک) ۴۵,۰۰۰
تقدیر نامه، لوح سپاس و حکم قهرمانی (بزرگ) ۶۰,۰۰۰
قرارداد هر صفحه ۱۰۵,۰۰۰
برگ مرخصی ۳۰,۰۰۰
جواز اشتغال به کار ۳۰,۰۰۰
حکم بازنشستگی کوچک ۳۰,۰۰۰
مدارک بانکی
پرینت های بانکی کوچک، (تا ۱۰ سطر) ۴۵,۰۰۰
پرینت های بانکی بزرگ بیش از ۱۰ سطر ۶۰,۰۰۰
بیمه
برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی (هر صفحه) ۴۵,۰۰۰
لیست بیمه کارکنان کوچک (تا ده نفر) ۴۵,۰۰۰
لیست بیمه کارکنان بزرگ هر صفحه ۶۰,۰۰۰
بیمه شخص ثالث، قرارداد بیمه ( هر صفحه) ۶۰,۰۰۰
دفترچه بیمه ۳۰,۰۰۰
گواهی ها
گواهی عدم سوء پیشینه ۳۰,۰۰۰
گواهی تجرد، تولد، فوت ۳۰,۰۰۰
گواهی عدم خسارت خودرو ( نیم برگ) ۳۰,۰۰۰
گواهی بانکی یا سپرده بانکی ۴۵,۰۰۰
گواهی ۴۵,۰۰۰
گواهی عدم خسارت خودرو (تمام برگ) ۴۵,۰۰۰
گواهی ها ( سایر موارد) ۴۵,۰۰۰
گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی هر صفحه ۶۰,۰۰۰
گواهی حصر وراثت ۶۰,۰۰۰
آگهی ها
روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (کوچک) ۴۰,۰۰۰
روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات بزرگ ۶۰,۰۰۰
آگهی تاسیس (ثبت شرکتها، روزنامه رسمی) ۶۰,۰۰۰
پزشکی
کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن ۳۰,۰۰۰
کارت واکسیناسیون بیش از سه نوع واکسن ۴۵,۰۰۰
کارت نظام پزشکی ۳۰,۰۰۰
برگ آزمایش پزشکی (کوچک) ۴۵,۰۰۰
برگ آزمایش پزشکی بزرگ ۷۵,۰۰۰
پروانه ها
پروانه دائم پزشکی ۴۵,۰۰۰
پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی ۴۵,۰۰۰
پروانه نشر و انتشارات ۴۵,۰۰۰
پروانه وکالت ۴۵,۰۰۰
پروانه پایان کار ساختمان (هر صفحه) ۶۰,۰۰۰
پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان ( هرصفحه) ۶۰,۰۰۰
پروانه مهندسی ( هر صفحه) ۶۰,۰۰۰
پروانه بهره برداری (پشت و رو) ۷۵,۰۰۰
سایر موارد
گذرنامه (بدون روادید) ۳۵,۰۰۰
کارت عضویت نظام مهندسی ۳۰,۰۰۰
کارت بازرگانی هوشمند ۳۰,۰۰۰
ابلاغیه، اخطار قضایی ۳۰,۰۰۰
گزارش ورود و خروج از کشور ۳۰,۰۰۰
اساسنامه ثبت شرکتها فرمی (هر صفحه) ۴۵,۰۰۰
اساسنامه، ثبت شرکت غیر فرمی (هر صفحه) ۶۰,۰۰۰
اوراق مشارکت و اوراق قرضه ۴۵,۰۰۰
انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق،…) ۴۵,۰۰۰
ریز مکالمات تلفن ( هر صفحه) ۴۵,۰۰۰
برگ تشخصی مالیات، مالیات قطعی (هر صفحه) ۴۵,۰۰۰
برگ جلب، احضاریه ۴۵,۰۰۰
لیست علائم تجاری، ثبت اختراع ۴۵,۰۰۰
جواز دفن ۴۵,۰۰۰
جواز کسب ۴۵,۰۰۰
کارت مباشرت ۴۵,۰۰۰
اجاره نامه، بنچاق و صلح نامه محضری (هر صفحه) ۶۰,۰۰۰
ترازنامه شرکت ها، اظهار نامه مالیاتی (هر صفحه) ۶۰,۰۰۰
دفترچه بازرگانی ۶۰,۰۰۰
کارت شناسایی کارگاه (هرصفحه) ۶۰,۰۰۰
مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری هر صفحه ۶۰,۰۰۰
موافقت اصولی ۶۰,۰۰۰
دفترچه وکالت ۶۵,۰۰۰
اوراق محضری، تعهدنامه، رضایت نامه، استشهاد نامه، اقرار نامه) هر صفحه ۷۵,۰۰۰
بارنامه هر صفحه ۷۵,۰۰۰
برگ سبز گمرکی هر صفحه ۷۵,۰۰۰
برگ نظریه کارشناسی ملک ۷۵,۰۰۰
جواز تاسیس ۷۵,۰۰۰
قیم نامه هر صفحه ۷۵,۰۰۰
مالیات بر ارث هر صفحه ۷۵,۰۰۰
وکالتنامه (نیم برگ) ۷۵,۰۰۰
اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکت نامه (پشت و رو) ۱۰۵,۰۰۰
اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی) هر صفحه ۱۰۵,۰۰۰
وکالتنامه بزرگ هر صفحه ۱۰۵,۰۰۰

توضیحات:  طبق لیست هزینه های سال ۱۳۹۸ موارد زیر به هزینه ترجمه اضافه می شوند:

بابت خدمات ناتی سربرگی ۲۰,۰۰۰ تومان

بابت خدمات دفتری (پرینت، کپی، پلمپ،…) مدرکی ۱۵,۰۰۰ تومان

بابت هر ثبت وقایع ازدواج، طلاق، فوت همسر، هر فرزند، توضیحات مبلغ ۵,۰۰۰ تومان

بابت ترجمه هر صفحه گذرنامه حاوی مهر، امضاء، روادید ۱۰,۰۰۰ تومان

بابت ترجمه هر انتقال در سند مالکیت ۱۰,۰۰۰ تومان

منظور از هر صفحه، صفحات A4 تا ۲۰ سطر است

با توجه به حجم مدارک و یا زمان تحویل، قیمت نهایی قابل تجدیدنظر خواهد بود.

شنبه الی چهاشنبه از ۱۰ صبح الی ۶ عصر (به جز ایام تعطیل رسمی) پاسخگوی شما هستیم.

اطلاعات تماس برای سفارش ترجمه ناتی:

تلفن ۰۹۳۷۷۷۵۹۵۰۵   –    ایمیل: info@penbook.ir