هزینه ترجمه ناتی

لیست هزینه پایه ترجمه 

موارد مذکور در جدول و  هزینه خدمات ناتی و دفتری به هزینه پایه ترجمه اضافه می شوند 

لیست هزینه پایه ترجمه رسمی بر پایه نرخنامه دفتر اسناد و امور مترجمان درسال ۱۴۰۲:

بابت موارد زیر نسبت به نوع مدرک

به هزینه پایه ترجمه

اضافه میشود (تومان)

نام مدرک

هزینه پایه ترجمه

(تومان)

هر درس ۱,۳۵۰ ریز نمرات دبیرستان، پیش دانشگاهی هر ترم ۳۳,۰۰۰
هر درس ۱,۳۵۰ ریز نمرات دانشگاه هر ترم ۳۶,۰۰۰
کارت شناسایی ۵۴,۰۰۰
کارت معافیت ۵۴,۰۰۰
کارت ملی ۵۴,۰۰۰
هر مورد توضیحات ۹,۰۰۰ شناسنامه ۶۳,۰۰۰
هر سطر متن ۵,۴۰۰ ابلاغیه، اخطار قضایی ۷۲,۰۰۰
برگ مرخصی ۷۲,۰۰۰
هر سطر متن ۲,۷۰۰ توصیه نامه تحصیلی ( بعد از تحصیلات سوم راهنمایی) ۶۶,۰۰۰
هر سطر متن ۲,۷۰۰ جواز اشتغال به کار ۶۶,۰۰۰
هر سطر توضیحات ۲,۷۰۰ حکم بازنشستگی- افزاییش حقوق ۶۶,۰۰۰
هر سطر متن ۲,۷۰۰ دفترچه بیمه ۷۵,۰۰۰
هر سطر متن دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش دانشگاهی ۷۵,۰۰۰
هر درس ۱,۳۵۰ ریز نمرات دبستان، راهنمایی ( هرسال) ۶۶,۰۰۰
هر آیتم سند تلفن همراه ۷۲,۰۰۰
هر آیتم ۹۰۰ فیش مستمری ۶۶,۰۰۰
کارت بازرگانی هوشمند ۷۲,۰۰۰
کارت عضویت نظام مهندسی ۷۲,۰۰۰
هر سطر متن ۹۰۰ کارت نظام پزشکی ۷۲,۰۰۰
هرنوبت تزریق کارت واکسیناسیون ۶۶,۰۰۰
هر سطر متن ۱,۳۵۰ کارت پایان خدمت ۷۲,۰۰۰
هر تردد ۲,۷۰۰ گزارش ورود و خروج از کشور ۶۶,۰۰۰
هر سطر متن ۹۰۰ گواهی اشتغال به تحصیل ۶۶,۰۰۰
گواهی تجرد، تولد، فوت ۷۲,۰۰۰
گواهی نامه رانندگی ۷۲,۰۰۰
هر سطر توضیحات ۴,۵۰۰ گواهی ریز نمرات دانشگاهی ۶۶,۰۰۰
هر سطر متن ۴,۵۰۰ گواهی عدم خسارت خودرو ۶۶,۰۰۰
هر سطر متن ۴,۵۰۰ گواهی عدم سوء پیشینه (غیرفرمی) ۶۴,۸۰۰
گواهی عدم سوء پیشینه (فرمی) ۷۲,۰۰۰
هر پرفراژ ۴,۵۰۰ گذرنامه (بدون روادید) ۸۴,۰۰۰
هر سطر متن ۲,۷۰۰ روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات ۸۷,۰۰۰
هر سر متن اساسنامه ۴,۵۰۰ اساسنامه ثبت شرکتها  (هر صفحه) ۹۷,۵۰۰
اوراق مشارکت و اوراق قرضه ۱۰۸,۰۰۰
انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق،…) ۹۰,۰۰۰
برگ تشخصی مالیات، مالیات قطعی (هر صفحه) ۱۲۶,۰۰۰
برگ آزمایش پزشکی (کوچک) ۹۰,۰۰۰
۴,۵۰۰ هر سطر متن برگ جلب، احضاریه ۱۰۲,۰۰۰
۴,۵۰۰ به ازای هر تغییر شغل برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی (هر صفحه) ۱۰۲,۰۰۰
پروانه دائم پزشکی ۱۰۲,۰۰۰
پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی ۱۰۸,۰۰۰
پروانه نشر و انتشارات ۱۰۸,۰۰۰
پروانه وکالت ۱۰۸,۰۰۰
۱,۳۵۰ هرتراکنش پرینت های بانکی ۹۹,۰۰۰
۴,۵۰۰ هر سطر متن تقدیر نامه و لوح سپاس، حکم قهرمانی ۹۷,۵۰۰
۲,۷۰۰ هر سطر متن ثبت علائم تجاری، ثبت اختراع ۱۰۲,۰۰۰
۳,۰۰۰ هر سطر متن جواز دفن ۹۷,۵۰۰
جواز کسب (پشت و رو) ۱۱۱,۰۰۰
۱,۳۵۰ هر تماس تلفنی ریز مکالمات تلفن ( هر صفحه) ۸۲,۵۰۰
۴,۵۰۰ هر سطر توضیحات درس سرفصل دروس ( هر صفحه) ۹۷,۵۰۰
۴,۵۰۰ هر سطر توضیحات سند وسائط نقلیه سبک ۱۱۲,۵۰۰
۹۰۰ هر آیتم فیش حقوقی ۹۷,۵۰۰
هر سطر متن کارت مباشرت ۱۰۸,۰۰۰
۲,۲۵۰ هر نیم سطر توضیحات کارنامه توصیفی ابتدایی هر صفحه ۱۰۰,۵۰۰
۲,۷۰۰ هر سطر متن گواهی گواهی ها(سایز A5) اعم از  اشتغال به کار , فارغ التحصیلی ,گواهی بانکی یا سپرده بانکی,گواهی صحت مهر ۹۷,۵۰۰
۴,۵۰۰ هر سطر متن گواهی گواهی ها(سایز A4) اعم از  اشتغال به کار , فارغ التحصیلی ,گواهی بانکی یا سپرده بانکی,گواهی صحت مهر ۹۷,۵۰۰
گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا ۱۰۸,۰۰۰
گواهی فنی حرفه ای ۱۰۸,۰۰۰
۹۰۰ به ازای هر نفر لیست بیمه کارکنان ۹۷,۵۰۰
۲,۲۵۰ هر سطر متن آگهی تاسیس (ثبت شرکتها، روزنامه رسمی) ۱۳۰,۵۰۰
۶,۷۵۰ هر سطر متن اجاره نامه، بنچاق و صلح نامه محضری قدیمی (هر صفحه) ۱۳۰,۵۰۰
۶,۰۰۰ هر سطر متن قرارداد قرارداد بیمه ( هر صفحه) ۱۳۰,۵۰۰
۳,۷۵۰ هر سطر توضیحات بیمه شخص ثالث (هرصفحه) ۱۳۲,۰۰۰
ترازنامه شرکت ها، اظهار نامه مالیاتی (هر صفحه) ۱۵۰,۰۰۰
پروانه پایان کار ساختمان (هر صفحه) ۱۴۴,۰۰۰
پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان ( هرصفحه) ۱۴۴,۰۰۰
پروانه مهندسی ( هر صفحه) ۱۴۴,۰۰۰
۲,۷۰۰ هر سطر توضیحات حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی, حکم افزایش حقوق ۱۴۴,۰۰۰
۴,۵۰۰ هر سطر متن قرارداد قرارداد استخدامی هر صفحه ۱۳۰,۵۰۰
کارت شناسایی کارگاه (هرصفحه) ۱۳۸,۰۰۰
۳,۷۵۰ هر سطر متن گواهی گواهی پزشکی ، گزارش پزشکی ، گزارش پزشکی قانونی(سایز A5) هر صفحه ۱۳۰,۵۰۰
۵,۲۵۰ هر سطر متن گواهی گواهی پزشکی ، گزارش پزشکی ، گزارش پزشکی قانونی(سایز A4) هر صفحه ۱۳۰,۵۰۰
۶,۷۵۰ هر سطر متن گواهی حصر وراثت ۱۳۰,۵۰۰
۴,۵۰۰ هر سطر توضیحات موضوع مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری هر صفحه ۱۵۷,۵۰۰
۵,۴۰۰ هر سطر متن موافقت اصولی ۱۳۰,۵۰۰
۸,۲۵۰ هر پرفراژ دفترچه وکالت ۱۳۵,۰۰۰
۴,۵۰۰ هر سطر متن تعهدنامه ۱۸۰,۰۰۰
۴,۵۰۰ هر سطر متن اوراق محضری، تعهدنامه، رضایت نامه، استشهاد نامه، اقرار نامه) هر صفحه ۱۸۰,۰۰۰
بارنامه هر صفحه ۱۸۳,۰۰۰
برگ سبز گمرکی هر صفحه ۱۶۹,۵۰۰
برگ نظریه کارشناسی ملک ۱۸۰,۰۰۰
پروانه بهره برداری (پشت و رو) ۱۷۲,۵۰۰
جواز تاسیس ۱۷۱,۰۰۰
۲,۷۰۰ هر سطر مهریه و توضیحات سند ازدواج یا رونوشت آن ۱۷۵,۵۰۰
۲,۷۰۰ هر سطر توضیحات

هر نقل و انتقال

سند مالکیت (دفترچه ای)

هر نقل و انتقال- رهن و غیره

۱۷۱,۰۰۰
۱۸,۰۰۰
۲,۲۵۰ هر سطر متن قیم نامه هر صفحه ۱۶۶,۵۰۰
۲,۲۵۰ هر نیم سطر مالیات بر ارث هر صفحه ۱۶۲,۰۰۰
۶,۷۵۰ هر سطر متن مورد وکالت وکالتنامه (سایز A4) ۱۸۹,۰۰۰
۸,۲۵۰ هر سطر متن وکالتنامه وکالتنامه بزرگ (سایز A3) ۱۶۲,۰۰۰
هر سطر متن اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکت نامه (پشت و رو) ۲۵۲,۰۰۰
۴,۵۰۰ هر سطر متن اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی) هر صفحه ۲۲۸,۰۰۰
سند طلاق یا رونوشت آن ۲۰۲,۵۰۰
۲,۷۰۰ هر سطر توضیحات سند مالکیت تک برگی ۲۱۰,۰۰۰
۴,۵۰۰ هر سطر متن قرارداد قرارداد هر صفحه ۱۸۹,۰۰۰
هر سطر متن گزارش حسابرسی ۱۵۰,۰۰۰
۶,۷۵۰ هر سطر متن گواهی حمل و نقل جاده ای ۱۳۰,۵۰۰
۷,۰۰۰ هر سطر متن دفترچه ترانزیت ۱۳۵,۰۰۰
۴,۵۰۰ هر سطر متن گواهی آموزشی (شرکت در سمینار) ۹۷,۵۰۰
سند فروش وسیله نقلیه ۱۷۰,۰۰۰

۱,۳۵۰

هر آیتم

صورتحساب مالی

۸۳,۰۰۰

هزینه خدمات ناتی و خدمات دفتری نیز به هزینه ترجمه اضافه می شوند

هزینه خدمات ناتی و دفتری مدرکی ۱۰۰,۰۰۰ الی ۲۰۰,۰۰۰ هزار تومان (نسبت به تعداد صفحات، تعداد سربرگها و تعداد مدارک محاسبه و تعدیل می شود)

منظور از هر صفحه، صفحات A4 تا ۲۰ سطر است

با توجه به زمان تحویل، قیمت نهایی قابل تعدیل خواهد بود.

شنبه الی چهاشنبه از ۱۰ صبح الی ۶ عصر (به جز ایام تعطیل رسمی) پاسخگوی شما هستیم.

اطلاعات تماس برای سفارش ترجمه ناتی:

واتس اپ:  ۰۹۳۷۷۷۵۹۵۰۵

(لطفا از طریق واتس اپ و یا اس ام اس به شماره مذکور پیام ارسال نمایید تا توضیحات و شرایط نحوه ارسال مدارک و آدرس ایمیل برای سفارش ترجمه برای شما ارسال شود)

با تشکر

ترجمه آنلاین نویسنده