هزینه ترجمه ناتی

در لیست زیر هزینه های ترجمه به تفکیک نوع مدارک و

 در زیرلیست هزینه هایی که به مبلغ ترجمه اضافه می شوند توضیح داده شده است

لیست هزینه ترجمه رسمی مطابق با نرخنامه سال ۱۴۰۰ دفتر اسناد و امور مترجمان :

(تومان) بابت موارد زیر به هزینه پایه ترجمه اضافه میشود قیمت پایه ترجمه (تومان) نام مدرک
۸۰۰ هر درس ۱۸,۰۰۰ ریز نمرات دبیرستان، پیش دانشگاهی هر ترم
۸۰۰ هر درس ۲۰,۰۰۰ ریز نمرات دانشگاه هر ترم
۳۰,۰۰۰ کارت شناسایی
۳۰,۰۰۰ کارت معافیت
۳۰,۰۰۰ کارت ملی
۵,۰۰۰  هر ثبت وقایع ازدواج، طلاق، فوت همسر، هر فرزند، توضیحات ۳۵,۰۰۰ شناسنامه
۳,۰۰۰ هر سطر متن ۴۰,۰۰۰ ابلاغیه، اخطار قضایی
۴۰,۰۰۰ برگ مرخصی
۱,۵۰۰ هر سطر متن ۳۶,۰۰۰ توصیه نامه تحصیلی ( بعد از تحصیلات سوم راهنمایی)
۱,۵۰۰ هر سطر متن ۳۶,۰۰۰ جواز اشتغال به کار
۱,۵۰۰ هر سطر توضیحات ۳۶,۰۰۰ حکم بازنشستگی
۴۲,۰۰۰ دفترچه بیمه
۴۲,۰۰۰ دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش دانشگاهی
۸۰۰ هر درس ۳۶,۰۰۰ ریز نمرات دبستان، راهنمایی ( هرسال)
۴۰,۰۰۰ سند تلفن همراه
۵۰۰ هر آیتم ۳۶,۰۰۰ فیش مستمری
۴۰,۰۰۰ کارت بازرگانی هوشمند
۴۰,۰۰۰ کارت عضویت نظام مهندسی
۴۰,۰۰۰ کارت نظام پزشکی
۵۰۰ هرنوبت تزریق ۳۶,۰۰۰ کارت واکسیناسیون
۴۰,۰۰۰ کارت پایان خدمت
۸۰۰ هر تردد ۳۶,۰۰۰ گزارش ورود و خروج از کشور
۱,۵۰۰ هر سطر متن ۳۶,۰۰۰ گواهی اشتغال به تحصیل
۴۰,۰۰۰ گواهی تجرد، تولد، فوت
۴۰,۰۰۰ گواهی نامه رانندگی
۲,۵۰۰ هر سطر توضیحات ۳۶,۰۰۰ گواهی ریز نمرات دانشگاهی
۲,۵۰۰ هر سطر متن ۳۶,۰۰۰ گواهی عدم خسارت خودرو ( نیم برگ)
۲,۵۰۰ هر سطر متن ۳۶,۰۰۰ گواهی عدم سوء پیشینه (غیرفرمی)
۴۰,۰۰۰ گواهی عدم سوء پیشینه (فرمی)
۲,۵۰۰ هر پرفراژ ۴۷,۰۰۰ گذرنامه (بدون روادید)
۱,۵۰۰ هر سطر متن ۴۸,۰۰۰ روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات
۲,۵۰۰ هر سر متن اساسنامه ۵۴,۰۰۰ اساسنامه ثبت شرکتها  (هر صفحه)
۶۰,۰۰۰ اوراق مشارکت و اوراق قرضه
۵۰,۰۰۰ انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق،…)
۷۰,۰۰۰ برگ تشخصی مالیات، مالیات قطعی (هر صفحه)
۵۰,۰۰۰ برگ آزمایش پزشکی (کوچک)
۲,۵۰۰ هر سطر متن ۵۷,۰۰۰ برگ جلب، احضاریه
۲,۵۰۰ به ازای هر تغییر شغل ۵۷,۰۰۰ برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی (هر صفحه)
۶۰,۰۰۰ پروانه دائم پزشکی
۶۰,۰۰۰ پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی
۶۰,۰۰۰ پروانه نشر و انتشارات
۶۰,۰۰۰ پروانه وکالت
۷,۸۰۰ هرتراکنش ۵۵,۰۰۰ پرینت های بانکی
۲,۵۰۰ هر سطر متن ۵۴,۰۰۰ تقدیر نامه و لوح سپاس، حکم قهرمانی
۱,۵۰۰ هر سطر متن ۵۷,۰۰۰ لیست علائم تجاری، ثبت اختراع
۱,۷۰۰ هر سطر متن ۵۴,۰۰۰ جواز دفن
۶۲,۰۰۰ جواز کسب (پشت و رو)
۸۰۰ هر تماس تلفنی ۴۶,۰۰۰ ریز مکالمات تلفن ( هر صفحه)
۲,۵۰۰ هر سطر توضیحات درس ۵۴,۰۰۰ سرفصل دروس ( هر صفحه)
۲,۵۰۰ هر سطر توضیحات ۶۲,۰۰۰ سند وسائط نقلیه سبک
۵۰۰ هر آیتم ۵۴,۰۰۰ فیش حقوقی
۶۰,۰۰۰ کارت مباشرت
۱,۲۰۰ هر نیم سطر توضیحات ۵۶,۰۰۰ کارنامه توصیفی ابتدایی هر صفحه
۱,۵۰۰ هر سطر متن گواهی ۵۴,۰۰۰ گواهی ها(سایز A5) اعم از  اشتغال به کار , فارغ التحصیلی ,گواهی بانکی یا سپرده بانکی,گواهی صحت مهر
۲,۵۰۰ هر سطر متن گواهی ۵۴,۰۰۰ گواهی ها(سایز A4) اعم از  اشتغال به کار , فارغ التحصیلی ,گواهی بانکی یا سپرده بانکی,گواهی صحت مهر
۶۰,۰۰۰ گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا
۶۰,۰۰۰ گواهی فنی حرفه ای
۵۰۰ به ازای هر نفر ۵۴,۰۰۰ لیست بیمه کارکنان
۱,۲۰۰ هر سطر متن ۷۲,۰۰۰ آگهی تاسیس (ثبت شرکتها، روزنامه رسمی)
۴,۰۰۰ هر سطر متن ۷۲,۰۰۰ اجاره نامه، بنچاق و صلح نامه محضری قدیمی (هر صفحه)
۳,۵۰۰ هر سطر متن قرارداد ۷۲,۰۰۰ بقرارداد بیمه ( هر صفحه)
۲,۰۰۰ هر سطر توضیحات ۷۴,۰۰۰ یمه شخص ثالث (هرصفحه)
۸۵,۰۰۰ ترازنامه شرکت ها، اظهار نامه مالیاتی (هر صفحه)
۸۰,۰۰۰ پروانه پایان کار ساختمان (هر صفحه)
۸۰,۰۰۰ پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان ( هرصفحه)
۸۰,۰۰۰ پروانه مهندسی ( هر صفحه)
۱,۵۰۰ هر سطر توضیحات ۸۰,۰۰۰ حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی, حکم افزایش حقوق
۲,۵۰۰ هر سطر متن قرارداد ۷۲,۰۰۰ قرارداد استخدامی هر صفحه (فرمی)
۷۷,۰۰۰ کارت شناسایی کارگاه (هرصفحه)
۱,۸۰۰ هر سطر متن گواهی ۷۲,۰۰۰ گواهی پزشکی ، گزارش پزشکی ، گزارش پزشکی قانونی(سایز A5) هر صفحه
۳,۰۰۰ هر سطر متن گواهی ۷۲,۰۰۰ گواهی پزشکی ، گزارش پزشکی ، گزارش پزشکی قانونی(سایز A4) هر صفحه
۳,۷۰۰ هر سطر متن ۷۲,۰۰۰ گواهی حصر وراثت
۲,۵۰۰ هر سطر توضیحات موضوع ۸۷,۰۰۰ مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری هر صفحه
۳,۰۰۰ هر سطر متن ۷۲,۰۰۰ موافقت اصولی
۴,۵۰۰ هر پرفراژ ۷۵,۰۰۰ دفترچه وکالت
۲,۵۰۰ هر سطر متن ۱۰۰,۰۰۰ تعهدنامه
۲,۵۰۰ هر سطر متن ۱۰۰,۰۰۰ اوراق محضری، تعهدنامه، رضایت نامه، استشهاد نامه، اقرار نامه) هر صفحه
۱۰۲,۰۰۰ بارنامه هر صفحه
۹۴,۰۰۰ برگ سبز گمرکی هر صفحه
۱۰۰,۰۰۰ برگ نظریه کارشناسی ملک
۹۶,۰۰۰ پروانه بهره برداری (پشت و رو)
۹۵,۰۰۰ جواز تاسیس
۱,۵۰۰ هر سطر مهریه ۹۸,۰۰۰ سند ازدواج یا رونوشت آن
۱,۵۰۰ هر سطر توضیحات ۹۵,۰۰۰ سند مالکیت (دفترچه ای)
۱,۲۰۰ هر سطر متن ۹۳,۰۰۰ قیم نامه هر صفحه
۱,۲۰۰ هر نیم سطر ۹۰,۰۰۰ مالیات بر ارث هر صفحه
۳,۷۰۰ هر سطر متن مورد وکالت ۱۰۵,۰۰۰ وکالتنامه (سایز A4)
۴,۵۰۰ هر سطر متن وکالتنامه ۹۰,۰۰۰ وکالتنامه بزرگ (سایز A3)
۱۴۰,۰۰۰ اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکت نامه (پشت و رو)
۲,۵۰۰ هر سطر متن ۱۲۶,۰۰۰ اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی) هر صفحه
۱۱۳,۰۰۰ سند طلاق یا رونوشت آن
۱,۵۰۰ هر سطر توضیحات ۱۱۷,۰۰۰ سند مالکیت تک برگی
۲,۵۰۰ هر سطر متن قرارداد ۱۰۵,۰۰۰ قرارداد هر صفحه


همچنین
 هزینه خدمات ناتی و خدمات دفتری به هزینه ترجمه اضافه می شوند

منظور از هر صفحه، صفحات A4 تا ۲۰ سطر است

با توجه به حجم مدارک و یا زمان تحویل، قیمت نهایی قابل تجدیدنظر خواهد بود.

شنبه الی چهاشنبه از ۱۰ صبح الی ۶ عصر (به جز ایام تعطیل رسمی) پاسخگوی شما هستیم.

اطلاعات تماس برای سفارش ترجمه ناتی:

تلفن تماس ۰۹۳۷۷۷۵۹۵۰۵   –    ایمیل: info@penbook.ir