آموزش در چهار گام، داستان شماره ۲ سطح مبتدی

بخش۱ : داستان

April’s Month

There was a nice little girl. She was ۱۰ years old. Her name was April. 
One day, April asked her parents why she was called April. Her mother answered that she was called April because she was born in April. The little girl was very happy to hear that. She liked her name.

April really liked the month April, too. This was because she had her birthday in that month. Her parents made her a party. All her friends came and celebrated with her, and she received a lot of presents. 

One day, her mother became pregnant and soon April had a little brother.  Her brother was born in February. Everyone came to visit the family. Everyone suggested names for the new baby.
April did not understand what the problem was. This looked very simple to her. She said that if the baby was born in February, the correct name was February! 

THE END

بخش ۲: لغات

Answer جواب دادن،پاسخ دادن

Bornبه دنیا آمدن، متولد

Celebrateجشن گرفتن، شادی کردن

Receive دریافت کردن

Presentهدیه

Visit دیدار کردن، به ملاقات رفتن

Suggestپیشنهاد کردن

Understandفهمیدن، درک کردن

Problem مشکل، مسئله

Correct صحیح، درست

بخش ۳: ترجمه داستان

ماه آپریل

یک دختر کوچک دوست داشتنی بود. او ده ساله بود. نامش آپریل بود.

یک روز آپریل از مادر و پدرش پرسید که چرا او را آپریل صدا می کنند . مادرش جواب داد چون در ماه آپریل به دنیا آمده است نام او را آپریل گذاشته اند. دختر کوچک از شنیدن این مسئله خیلی خوشحال بود. او اسمش را دوست داشت.

آپریل واقعا ماه آپریل را هم دوست داشت. به خاط اینکه تولدش در این ماه بود. مادر و پدرش برای او مهمانی می گرفتند. همه دوستانش می آمدند و با او جشن می گرفتند و کلی هدیه می گرفت.

روزی مادرش باردار شد و آپریل خیلی زود صاحب یک برادر شد. برادرش در ماه فوریه به دنیا آمد. همه برای دیدن خانواده آنها آمدند. هر کسی اسمی برای بچه جدید پیشنهاد می کرد.

آپریل نمی فهمید مشکل چی هست. این مسئله برای او خیلی ساده به نظر می رسید. او گفت اگر بچه در ماه فوریه به دنیا آمده است اسم مناسب او فوریه است.

بخش ۴: نکات گرامری

There is, There are

برای گفتن اینکه چیزی وجود دارد یا وجود ندارد استفاده می شود. گاهی به صورت مفرد و گاهی به صورت جمع به کار برده می شود

مثال: There is a book on the desk  یک کتاب روز میز تحریز هست (وجود دارد)

There are books on the desk        چند کتاب روی میز تحریر هست (وجود دارد)

برای اسامی غیر قابل شمارش به صورت مفرد به کار می رود

مثال: There is some milk on the fridge  مقداری شیر در یخچال هست (وجود دارد)

 

وقتی به صورت منفی و مفرد استفاده شود:

There is not a pen on the table مدادی روی میز نیست (وجود ندارد)

 

وقتی به صورت منفی و جمع استفاده شود با any به کار می رود به معنای هیچی:

There are not any pens on the table هیچ مدادی روی میز نیست (وجود ندارد)

 

وقتی به صورت منفی و با اسامی غیر قابل شمارش استفاده شود با any به کار می رود به معنای هیچی:

There is not any juice in the fridge آب میوه ای در یخچال نیست (وجود ندارد)

 

وقتی بخواهیم به صورت سوالی به کار ببریم فعل to be اول جمله قرار می گیرد و جایگزین there  می شود و مجددا برای حالت جمع و با اسامی غیر قابل شمارش از any استفاده می شود.

مثال: ?Is there a book on the desk آیا کتابی روی میز تحریر هست (وجود دارد)؟

?Are there any books on the desk آیا هیچ کتابی روی میز تحریر هست (وجود دارد)؟

منفی کردن افعال با فعل do:

فعل do هم یک فعل اصلی و هم یک فعل کمکی است. این فعل در منفی کردن افعال اصلی و افعال وجهی در زمان حال و گذشته با Not استفاده می شود

مثال: زمان حال

 I don’t work on the weekend من آخر هفته کار نمی کنم

He doesn’t like to go to the store او دوست ندارد به مغازه برود

مثال: زمان گذشته

I didn’t work last night من شب گذشته کار نکردم

She didn’t go shopping yesterday او دیروز به خرید نرفت

وقتی فعل do فعل اصلی جمله باشد باز هم با فعل کمکی do منفی می شود

مثال: I didn’t do my homework last night من شب گذشته تکالیفم را انجام ندادم

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *