هزینه ترجمه ناتی

لیست هزینه پایه ترجمه 

نسبت به نوع مدرک موارد مذکور در جدول و همچنین هزینه خدمات ناتی و دفتری به هزینه پایه ترجمه اضافه می شوند

لیست هزینه پایه ترجمه رسمی بر پایه نرخنامه دفتر اسناد و امور مترجمان درسال ۱۴۰۲ می باشد:

بابت موارد زیر نسبت به نوع مدرک به هزینه پایه ترجمه اضافه می شود نام مدرک هزینه پایه ترجمه

(تومان)

هر درس ریز نمرات دبیرستان، پیش دانشگاهی هر ترم ۳۳,۰۰۰
هر درس ریز نمرات دانشگاه هر ترم ۳۶,۰۰۰
هر سطر متن کارت شناسایی ۵۴,۰۰۰
هر سطر متن کارت معافیت ۵۴,۰۰۰
هر سطر متن کارت ملی ۵۴,۰۰۰
هر مورد توضیحات شناسنامه ۶۳,۰۰۰
هر سطر متن ابلاغیه، اخطار قضایی ۷۲,۰۰۰
هر سطر متن برگ مرخصی ۷۲,۰۰۰
هر سطر متن توصیه نامه تحصیلی ( بعد از تحصیلات سوم راهنمایی) ۶۶,۰۰۰
هر سطر متن جواز اشتغال به کار ۶۶,۰۰۰
هر سطر توضیحات حکم بازنشستگی- افزاییش حقوق ۶۶,۰۰۰
هر سطر متن دفترچه بیمه ۷۵,۰۰۰
هر سطر متن دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش دانشگاهی ۷۵,۰۰۰
هر درس ریز نمرات دبستان، راهنمایی ( هرسال) ۶۶,۰۰۰
هر آیتم سند تلفن همراه ۷۲,۰۰۰
هر آیتم فیش مستمری ۶۶,۰۰۰
هر سطر متن کارت بازرگانی هوشمند ۷۲,۰۰۰
هر سطر متن کارت عضویت نظام مهندسی ۷۲,۰۰۰
هر سطر متن کارت نظام پزشکی ۷۲,۰۰۰
هرنوبت تزریق کارت واکسیناسیون ۶۶,۰۰۰
هر سطر متن کارت پایان خدمت ۷۲,۰۰۰
هر تردد گزارش ورود و خروج از کشور ۶۶,۰۰۰
هر سطر متن گواهی اشتغال به تحصیل ۶۶,۰۰۰
هر سطر متن گواهی تجرد، تولد، فوت ۷۲,۰۰۰
هر سطر متن گواهی نامه رانندگی ۷۲,۰۰۰
هر سطر توضیحات گواهی ریز نمرات دانشگاهی ۶۶,۰۰۰
هر سطر متن گواهی عدم خسارت خودرو ۶۶,۰۰۰
هر سطر متن گواهی عدم سوء پیشینه ۷۲,۰۰۰
هر مهر گذرنامه (بدون روادید) ۸۴,۰۰۰
هر سطر متن روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات ۸۷,۰۰۰
هر سر متن اساسنامه اساسنامه ثبت شرکتها  (هر صفحه) ۹۷,۵۰۰
هر سطر متن اوراق مشارکت و اوراق قرضه ۱۰۸,۰۰۰
هر سطر متن انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق،…) ۹۰,۰۰۰
هر سطر متن برگ تشخصی مالیات، مالیات قطعی (هر صفحه) ۱۲۶,۰۰۰
هر سطر متن برگ آزمایش پزشکی (کوچک) ۹۰,۰۰۰
هر سطر متن برگ جلب، احضاریه ۱۰۲,۰۰۰
به ازای هر تغییر شغل برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی (هر صفحه) ۱۰۲,۰۰۰
هر سطر متن پروانه دائم پزشکی ۱۰۲,۰۰۰
هر سطر متن پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی ۱۰۸,۰۰۰
هر سطر متن پروانه نشر و انتشارات ۱۰۸,۰۰۰
هر سطر متن پروانه وکالت ۱۰۸,۰۰۰
هرتراکنش پرینت های بانکی ۹۹,۰۰۰
هر سطر متن تقدیر نامه و لوح سپاس، حکم قهرمانی ۹۷,۵۰۰
هر سطر متن ثبت علائم تجاری، ثبت اختراع ۱۰۲,۰۰۰
هر سطر متن جواز دفن ۹۷,۵۰۰
هر سطر متن جواز کسب (پشت و رو) ۱۱۱,۰۰۰
هر تماس تلفنی ریز مکالمات تلفن ( هر صفحه) ۸۲,۵۰۰
هر سطر توضیحات درس سرفصل دروس ( هر صفحه) ۹۷,۵۰۰
هر سطر توضیحات سند وسائط نقلیه سبک ۱۱۲,۵۰۰
هر آیتم فیش حقوقی ۹۷,۵۰۰
هر سطر متن کارت مباشرت ۱۰۸,۰۰۰
هر نیم سطر توضیحات کارنامه توصیفی ابتدایی هر صفحه ۱۰۰,۵۰۰
هر سطر متن گواهی گواهی ها(سایز A5) اعم از  اشتغال به کار , فارغ التحصیلی ,گواهی بانکی یا سپرده بانکی,گواهی صحت مهر ۹۷,۵۰۰
هر سطر متن گواهی گواهی ها(سایز A4) اعم از  اشتغال به کار , فارغ التحصیلی ,گواهی بانکی یا سپرده بانکی,گواهی صحت مهر ۹۷,۵۰۰
هر سطر متن گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا ۱۰۸,۰۰۰
هر سطر متن گواهی فنی حرفه ای ۱۰۸,۰۰۰
به ازای هر نفر لیست بیمه کارکنان ۹۷,۵۰۰
هر سطر متن آگهی تاسیس (ثبت شرکتها، روزنامه رسمی) ۱۳۰,۵۰۰
هر سطر متن اجاره نامه، بنچاق و صلح نامه محضری قدیمی (هر صفحه) ۱۳۰,۵۰۰
هر سطر متن قرارداد قرارداد بیمه ( هر صفحه) ۱۳۰,۵۰۰
هر سطر توضیحات بیمه شخص ثالث (هرصفحه) ۱۳۲,۰۰۰
هر سطر متن ترازنامه شرکت ها، اظهار نامه مالیاتی (هر صفحه) ۱۵۰,۰۰۰
هر سطر متن پروانه پایان کار ساختمان (هر صفحه) ۱۴۴,۰۰۰
هر سطر متن پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان ( هرصفحه) ۱۴۴,۰۰۰
هر سطر متن پروانه مهندسی ( هر صفحه) ۱۴۴,۰۰۰
هر سطر توضیحات حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی, حکم افزایش حقوق ۱۴۴,۰۰۰
هر سطر متن قرارداد قرارداد استخدامی هر صفحه ۱۳۰,۵۰۰
هر سطر متن کارت شناسایی کارگاه (هرصفحه) ۱۳۸,۰۰۰
هر سطر متن گواهی گواهی پزشکی ، گزارش پزشکی ، گزارش پزشکی قانونی(سایز A5) هر صفحه ۱۳۰,۵۰۰
هر سطر متن گواهی گواهی پزشکی ، گزارش پزشکی ، گزارش پزشکی قانونی(سایز A4) هر صفحه ۱۳۰,۵۰۰
هر سطر متن گواهی حصر وراثت ۱۳۰,۵۰۰
هر سطر توضیحات موضوع مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری هر صفحه ۱۵۷,۵۰۰
هر سطر متن موافقت اصولی ۱۳۰,۵۰۰
هر پرفراژ دفترچه وکالت ۱۳۵,۰۰۰
هر سطر متن تعهدنامه ۱۸۰,۰۰۰
هر سطر متن اوراق محضری، تعهدنامه، رضایت نامه، استشهاد نامه، اقرار نامه) هر صفحه ۱۸۰,۰۰۰
هر سطر متن بارنامه هر صفحه ۱۸۳,۰۰۰
هر سطر متن برگ سبز گمرکی هر صفحه ۱۶۹,۵۰۰
هر سطر متن برگ نظریه کارشناسی ملک ۱۸۰,۰۰۰
هر سطر متن پروانه بهره برداری (پشت و رو) ۱۷۲,۵۰۰
هر سطر متن جواز تاسیس ۱۷۱,۰۰۰
هر سطر مهریه و توضیحات سند ازدواج یا رونوشت آن ۱۷۵,۵۰۰
هر سطر توضیحات

هر نقل و انتقال

سند مالکیت (دفترچه ای) هر نقل و انتقال- رهن و غیره ۱۷۱,۰۰۰
هر سطر متن قیم نامه هر صفحه ۱۶۶,۵۰۰
هر نیم سطر مالیات بر ارث هر صفحه ۱۶۲,۰۰۰
هر سطر متن مورد وکالت وکالتنامه (سایز A4) ۱۸۹,۰۰۰
هر سطر متن وکالتنامه وکالتنامه بزرگ (سایز A3) ۱۶۲,۰۰۰
هر سطر متن اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکت نامه (پشت و رو) ۲۵۲,۰۰۰
هر سطر متن اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی) هر صفحه ۲۲۸,۰۰۰
هر سطر متن سند طلاق یا رونوشت آن ۲۰۲,۵۰۰
هر سطر توضیحات سند مالکیت تک برگی ۲۱۰,۰۰۰
هر سطر متن قرارداد قرارداد هر صفحه ۱۸۹,۰۰۰
هر سطر متن گزارش حسابرسی ۱۵۰,۰۰۰
هر سطر متن گواهی حمل و نقل جاده ای ۱۳۰,۵۰۰
هر سطر متن دفترچه ترانزیت ۱۳۵,۰۰۰
هر سطر متن گواهی آموزشی (شرکت در سمینار) ۹۷,۵۰۰
هر سطر متن سند فروش وسیله نقلیه ۱۷۰,۰۰۰
هر آیتم صورتحساب مالی ۸۳,۰۰۰

هزینه خدمات ناتی و خدمات دفتری نیز به هزینه ترجمه اضافه می شوند

هزینه خدمات ناتی و دفتری مدرکی ۱۲۰,۰۰۰ الی ۲۲۰,۰۰۰ هزار تومان (نسبت به تعداد صفحات، تعداد سربرگها و تعداد مدارک محاسبه و تعدیل می شود)

منظور از هر صفحه، صفحات A4 تا ۲۲ سطر است

با توجه به زمان تحویل، قیمت نهایی قابل تعدیل خواهد بود.

شنبه الی چهاشنبه از ۱۰ صبح الی ۶ عصر (به جز ایام تعطیل رسمی) پاسخگوی شما هستیم.

اطلاعات تماس برای سفارش ترجمه ناتی:

واتس اپ:  ۰۹۳۷۷۷۵۹۵۰۵

(لطفا از طریق واتس اپ و یا اس ام اس به شماره مذکور پیام ارسال نمایید تا توضیحات و شرایط نحوه ارسال مدارک و آدرس ایمیل برای سفارش ترجمه برای شما ارسال شود)

با تشکر

ترجمه آنلاین نویسنده