آموزش در چهار گام: داستان شماره ۲ سطح پایه

بخش ۱، داستان:

Angela and Tom sit. 

Tom brings a big bag.

Angela brings a small bag.

Tom brings a black hat.

Angela brings a pink hat.

Tom brings an old map.

Angela brings a big map.

Tom brings a net.

Angela brings a big net.

Angela and Tom bring many things.

Tom brings a jug.

Angela brings mugs.

Tom and Angela drink.

 

بخش ۲: یادگیری لغات:

Sit نشستن

Bring آوردن

Bag کیف، ساک

Hat کلاه

Mapنقشه

Net تور ماهیگیری

Jug کوزه

Mug لیوان دسته دار

Drink نوشیدن، آشامیدن

بخش ۳: ترجمه داستان:

آنجلا و تام می نشینند

تام یک کیف بزرگ می آورد

آنجلا یک کیف کوچک می آورد

تام یک کلاه مشکی می آورد

آنجلا یک کلاه صورتی می آورد

تام یک نقشه قدیمی می آورد

آنجلا یک نقشه بزرگ می آورد

تام یک تور ماهیگیری می آورد

آنجلا یک تور ماهیگیری بزرگ می آورد

آنجلا و تام چیزهای زیادی می آورند

تام یک کوزه می آورد

آنجلا لیوانهای دسته دار می آورد

آنجلا و تام می نوشند

بخش ۴: نکات گرامی:

حرف تعریف: a, an

حروف تعریف a, an قبل از اسامی مفرد و زمانیکه برای اولین بار به یک فرد، حیوان یا شیء اشاره می کنیم به کار می روند.

مثال:  Tom brings a jug

حرف تعریف a   زمانی به کار می رود که حرف اول کلمه بعد آن حرف بی صدا باشد (b, c, d, f, g, h, j, k etc)

مثال :  a book یک کتاب

a table یک میز

حرف تعریف an  زمانی به کار می رود که حرف اول کلمه بعد آن حرف صدادار باشد  (a, e, i, o, u)

مثال: an apple یک سیب

an umbrella   یک چتر

نکته: در مواردی که حرف u اول یک کلمه مثل you خوانده می شود مثل university حرف تعریف قبل از آن مثل حروف بی صدا a   می باشد:  a university  یک دانشگاه

صفات:

صفتها کلماتی هستند که برای توصیف چیزی می آیند و قبل از اسامی قرار می گیرند مثل:

Big بزرگ a big bag  یک کیف بزرگ

Small کوچک a small bag  یک کیف کوچک

Black مشکی a black hat  یک کلاه مشکی

Pink صورتی a pink hat  یک کلاه صورتی

و حرف تعریف با توجه به حرف اول صفت تعیین می شود مثل:

a map یک نقشه   an old map  یک نقشه قدیمی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *